Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Educació primària

ADQUIRINT I CONSOLIDANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

Responsables i competents

S’organitza en tres cicles educatius de dos anys: cicle inicial (6-8 anys), cicle mitjà (8-10 anys) i cicle superior (10-12 anys).

El currículum de primària s’estructura per matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, coneixement del medi natural i del medi social, educació artística, educació física i cultura religiosa. Aquestes matèries es treballen mitjançant el treball per projectes, el treball interdisciplinar i globalitzat i els tallers intercicles.

Es promou l’aprenentatge i l’ús de les eines TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i la Comunicació) i de la robòtica així com d’altres de les competències pròpies del segle XXI com la sostenibilitat i el plurilingüisme (llengua francesa i aprenentatge integrat de la llengua anglesa).

Es potencia el treball de tutoria per mitjà de sessions individuals i col·lectives, així com l’educació en actituds d’aprenentatge tals com l’esforç, la constància, la tenacitat i el treball en equip. També l’educació en valors d’autonomia, de responsabilitat, de sociabilitat i solidaritat i morals.

Al cicle inicial fem racons matemàtics un cop per setmana. Els jocs estrella que més agraden als nens i nenes són les construccions amb Lego i Geomag. El que aconseguim és que els alumnes tinguin una major comprensió de l’espai, millorin la seva capacitat per resoldre problemes, augmentin la concentració, guanyin seguretat davant dels reptes que es volen aconseguir, potenciïn la creativitat i aprenguin a treballar en equip. Tot plegat, de manera lúdica i divertida.

Els alumnes de Cicle inicial utilitzen tauletes digitals. A 3r de primària és quan tenen el primer contacte amb els ordinadors (Chromebooks), amb les primeres activitats que van desenvolupant els alumnes amb aquesta nova eina que se’ls farà imprescindible al llarg de la seva etapa a l’escola. A mesura que els cursos van avançant les tasques a fer es van fent més completes i complexes: recerca d’informació, treballs en equip, presentacions, penjar, ordenar, descarregar i compartir coses al núvol…..amb una rapidesa extraordinària de funcionament.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website