Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

ACOLLIDA MATINAL

El centre disposa de servei d’acollida matinal gratuït (finançat entre l’AMPA i l’Escola) de 8 a 9h del matí.
L’empresa que el duu a terme és Scolarest-Eurest a càrrec de dues monitores.

DOIP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOIP) de l’Escola aplega professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors. També és l’encarregada de gestionar la dotació del SIEI (Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva) vetllant pel bon desenvolupament de l’itinerari psicopedagògic de l’alumne al centre.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

  • Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
  • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
  • Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
  • Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:

Montse Basora (Psicopedagoga).
Anna Margais (Psicòloga).

Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars les organitzen per un costat l’ESCOLA i per
l’altre l’AMPA, la majoria impartides per empreses externes.

Ja tenim l’oferta d’extraescolars pel curs 2023-2024, consulta-la aquí!

Normativa interna d’extraescolars curs 2022-2023

L’Escola, l’AMPA o Kangaroo podrà suprimir parcialment o total qualsevol activitat si el nombre d’alumnes no arriba al mínim establert en cada activitat.

Si el nombre d’inscripcions és superior al nombre de places s’admetran els alumnes per rigorós ordre d’inscripció.

Les inscripcions es faran a través de la web de l’escola. Allà hi trobareu un enllaç. Si no disposeu de mitjans tecnològics també es podrà fer a la secretaria del centre o en el cas de les activitats de kangaroo trucant al número 644959877

Caldrà justificar les faltes d’assistència. amb 3 faltes sense justificació o amb 3 actituds incorrectes durant les activitats extraescolars l’escola es reserva el dret de donar de baixa l’alumne/a.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB L'AMPA

Si necessiteu informació de qualsevol extraescolar contacteu amb algun membre de l’AMPA o al correu electrònic ampaescolavedruna@gmail.com
CreaEscola Quality Certificate for Education Website