Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

ACOLLIDA MATINAL

El centre disposa de servei d’acollida matinal gratuït (finançat entre l’AMPA i l’Escola) de 8 a 9h del matí.
L’empresa que el duu a terme és Scolarest-Eurest a càrrec de dues monitores.

DOIP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOIP) de l’Escola aplega professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors. També és l’encarregada de gestionar la dotació del SIEI (Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva) vetllant pel bon desenvolupament de l’itinerari psicopedagògic de l’alumne al centre.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

 • Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
 • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
 • Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
 • Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:

Montse Basora (Psicopedagoga).
Anna Margais (Psicòloga).

Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars les organitzen per un costat l’ESCOLA i per
l’altre l’AMPA, la majoria impartides per empreses externes.

Ja tenim l’oferta d’extraescolars pel curs 2024-2025, consulta-la aquí!

Normativa interna d’extraescolars curs 2023-2024

Preinscripcions del 5 al 30 de juny

Inscripcions

De l’1 al 15 de setembre a través de la web o a la secretaria del centre. Admissions per rigorós ordre d’inscripció.

Pagament

Judo, tennis i expressió artística

Pagaments domiciliats.

Anglès i robòtica

Pagament a secretaria:

 • Per a una sola activitat, pagament íntegre en el moment de fer la inscripció

 • Per a més d’una activitat per família, o en famílies que ja hagin fet ús de les activitats extraescolars en altres cursos possibilitat de fraccionar el pagament (1r pagament 60% en el moment de la inscripció, 2n pagament 40% primera quinzena de febrer)

 • Si alguna activitat no es pot dur a terme per falta de gent es procedirà al retorn íntegre del pagament.

Descomptes per les activitats que organitza l’escola (d’aplicació tant a un alumne/a com en el cas de germans)

 • 2 activitats 3%

 • 3 activitats 6%

 • 4 o més activitats 10%

Calendari 

 • Estarà disponible a la web de l’escola i també a la secretaria del centre
 • Inici i final de les activitats del 23 de setembre a 21 de juny. A excepció d’anglès i robòtica que tenen 24 o 30 sessions marcades.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB L'AMPA

Si necessiteu informació de qualsevol extraescolar contacteu amb algun membre de l’AMPA o al correu electrònic ampaescolavedruna@gmail.com
CreaEscola Quality Certificate for Education Website