Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

LA IMPORTÀNCIA DEL CICLE MITJA DE PRIMÀRIA

El Cicle Mitjà significa un pas molt important per als nostres alumnes. És un cicle ple de canvis, novetats i exigències on creixeran en autonomia i responsabilitat. En aquesta notícia us volem parlar d’aquest cicle i d’alguns dels canvis que es troben els alumnes.

Comencem per saber com són els nens i nenes entre els 8 i els 10 anys. En descriurem els trets més característics.

DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL Els nens i les nenes d’aquest cicle acostumen a mostrar predisposició pel coneixement: inicien un període de manifestacions de curiositat per tot allò que els envolta, tant si és conegut com desconegut.

ASPECTES EMOCIONALS De manera progressiva, els infants d’aquest cicle van assolint un cert equilibri emocional, van tenint més autocontrol de les seves emocions i dels seus sentiments.

RELACIONS SOCIALS L’infant d’aquest cicle, en descobrir la vida de grup i en sentir-se’n membre, projecta gran part de la seva activitat a través de les relacions amb el grup i, de vegades, pot semblar que no és capaç de fer res sol. La relació amb les persones adultes experimenta una certa evolució a causa del sentit crític, la qual cosa fa que la idealització de figures com el mestre/a, o el pare o la mare, disminueixin i esdevinguin una consideració o estima més real.

L’afany d’igualtat es contraposa a la necessitat d’autoafirmació. La seva recerca consisteix a trobar l’equilibri entre la seva autonomia i el grau de dependència que necessita, cosa que aconseguirà a partir de Cicle Superior.

Així, el cicle mitjà de primària esdevé un cicle de canvis i d´assoliment d´hàbits. A cicle mtjà hi ha canvis de materials com l’ús de l’agenda i de la carpeta amb separadors, els controls de les diferents àrees, l’ús dels bolígrafs… i canvis de metodologies com el fet que han de fer correccions de la pissarra, d’interioritzar els continguts per saber-los expressar, relacionar i aplicar en diferents contextos de manera competencial, fan ells mateixos l’àlbum al final de cada trimestre …

El paper del mestre/a és d’acompanyament, i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquests aprenentatges.

Us volem concretar aquests aprenentatges en dues activitats concretes que volen servir d’exemple.

TRIA DE DELEGATS i DELEGADES A 3r DE PRIMÀRIA

A final del primer trimestre els alumnes de 3r han participat en la tria de delegats i delegades del 2n trimestre. A diferència del Cicle Inicial, aquesta vegada els hem demanat que preparessin un discurs per exposar als seus companys/es els motius que els portaven a presentar-se pel càrrec.

Un divendres a la tarda, tots/es els candidats/es van presentar-se als seus companys/es i es van fer les votacions. Va ser un exercici de respecte, democràcia i tolerància que ens ajuda a treballar la responsabilitat personal i col·lectiva.

METODOLOGIA DE TREBALL A 4t DE PRIMÀRIA

Els alumnes de 4t de primària han descobert una manera de treballar que els motiva. La seva mestra a inici de cada setmana els comparteix a través del Classroom, una eina de Google, la relació de tasques que es faran durant la setmana.

D’aquesta manera, els alumnes, un cop fetes les explicacions en grup pertinents, poden organitzar-se el dia decidint quines activitats fan.

D’aquesta manera es fomenta i valora l’esforç i de la responsabilitat personal, es treballa l’organització personal i els alumnes gaudeixen perquè senten que poden “triar” allò que fan.

Pel mestre permet una personalització important dels aprenentatges i poder dedicar més estones d’ajuda personal a tots/es els alumnes.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a

CreaEscola Quality Certificate for Education Website