Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

QUÈ SÓN ELS HÀBITS D’ESTUDI?

Els hàbits d’estudi són conductes que es practiquen amb regularitat amb l’objectiu de millorar la capacitat per a adquirir i consolidar coneixements.

La posada en pràctica de bons hàbits d’estudi influeix positivament en la consecució de l’èxit acadèmic d’un estudiant, tant si està preparant unes oposicions públiques com si està en l’educació obligatòria o postobligatòria.

Hàbits d’estudis per a aconseguir millors resultats

 • Establir un horari. En la mesura que sigui possible, intenta estudiar sempre en un mateix període de temps. Per exemple, pots estudiar a les tardes de 17.00 h a 19.00 h. També pots utilitzar els moments lliures per a repassar, però és recomanable que la matèria que requereix més esforç es focalitzi en un horari concret.
 • Crear un pla d’estudi. Abans de posar-te a estudiar, dissenya un pla d’estudi. Fixa les metes que desitges aconseguir i organitza el contingut que estudiaràs en els següents dies, setmanes o mesos, així com el temps que dedicaràs a cadascun.
 • Descansar. Perquè el teu cervell funcioni correctament, és important dormir bé durant 7 i 8 hores. Durant l’estudi també es recomana fer pauses curtes per a desconnectar i recuperar energies.
 • Estudiar en un espai adequat. Tenir un lloc específic amb les condicions adequades per a estudiar et permetrà concentrar-te i rendir millor. Ha de ser un espai ordenat, silenciós, ben il·luminat i còmode.
 • Evitar distraccions. Quan estiguis estudiant, és preferible reduir al màxim possibles distraccions com, per exemple, les notificacions del mòbil o el so de la televisió.
 • Repassar regularment. Distribueix les sessions d’estudi en diversos dies per a anar avançant de manera gradual. D’aquesta manera podràs consolidar millor els aprenentatges en tractar de recordar i repassar l’estudiat anteriorment. També pots revisar les teves anotacions en acabar cada classe per a identificar possibles dubtes a solucionar amb els teus professors o companys. 
 • Adaptar la metodologia d’estudi al tipus de prova. No tots els exàmens requereixen la mateixa forma d’estudi. Per exemple, un examen en el qual hagis de desenvolupar un tema requereix un estudi molt ben estructurat, que vagi del general al particular, prioritzant el tenir una visió conjunta del tema i una estructura ben definida. No obstant això, els exàmens tipus test, on les preguntes poden versar sobre qualsevol detall, convé preparar-los de manera acumulativa, per a anar assimilant els conceptes en cascada, recordant més i més coses a mesura que anem repassant les matèries.
 • Emprar tècniques d’estudi. Existeixen multitud de tècniques d’estudi que faciliten l’aprenentatge. Pots trobar de diferents modalitats (escrites, visuals, auditives, etc.). Per això, a continuació trobaràs algunes recomanacions que t’ajudaran a millorar el teu procés de comprensió, memorització i rendiment acadèmic.

Propostes de tècniques d’estudi

No existeixen unes regles fixes a l’hora de seleccionar quines són les tècniques d’estudi millors o més eficaços, ja que és una qüestió que depèn de cada persona. A un estudiant li pot resultar particularment efectiu l’ús de fitxes d’estudi, mentre que un altre preferirà basar el seu treball en els subratllats o els mapes conceptuals.

Un altre aspecte interessant de les tècniques d’estudi és que no involucren únicament a les àrees visual i auditiva, sinó també l’escriptura amb l’objectiu de reduir la dispersió o fer-la evident al propi estudiant.

A continuació, es presenta una selecció de tècniques d’estudi que l’experiència de molts estudiants ha demostrat com a eficaços:

 • Llegir comprensivament i subratllar. Una de les tècniques d’estudi més senzilles consisteix a llegir i ressaltar les parts més importants d’un temari. Simplement es tracta de destacar les parts més significatives del text usant marcadors fluorescents de diferents colors. És una forma ideal de conducta en començar l’estudi.
 • Esquemes o mapes conceptuals. Resumir i organitzar les idees sintèticament de manera manuscrita o mitjançant l’ordinador, et permetrà la consolidació coneixements i la facilitat per a repassar-los.
 • Fitxes d’estudi. És una tècnica més laboriosa, però molt eficaç per a matèries com a Història, Química o Geografia perquè permeten assimilar dades concretes, dates, números o vocabulari. Existeixen aplicacions informàtiques gratuïtes de qualitat per a facilitar l’elaboració de fitxes.
 • Regles mnemotècniques. Les tècniques de memòria són útils per a recordar un llistat de paraules o frases concretes. Es basa bàsicament a associar conceptes que hem de memoritzar amb uns altres que ens són més familiars. Un exemple seria la paraula inventada “FECTES” per a recordar els diferents tipus de desocupació: Friccional, Estacional, Cíclic, Tecnològic, Estructural i Shock estructural.
 • Explicar l’après. Intentar transmetre a una altra persona allò que has après amb les teves pròpies paraules és una de les estratègies més efectives perquè aquest aprenentatge es consolidi en la memòria.

Recorda que adquirir uns hàbits d’estudi i aprendre a usar correctament les tècniques d’estudi requereix pràctica i passar per un progressiu procés d’aprenentatge. Per aquest motiu, és important que tinguis clars els teus objectius i siguis perseverant.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a

CreaEscola Quality Certificate for Education Website