Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Vedruna Artés

Benvinguts a la nostra escola

Vedruna Artés és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament que ofereix els estudis d’Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària, Batxillerat dual- doble titulació de batxillerat amb American High School Diploma (De 14 a 17 anys)

GUIES DE L'ESCOLA

Mestres i professors, grans professionals i bones persones.

Som un claustre de 28 docents (20 dones i 8 homes) al qual s’hi ha d’afegir tot el personal del servei de menjador i neteja, manteniment, administració, secretaria i auxiliar de conversa… Tots ells, de perfils variats, seleccionats i formats per actuar com a guies que permetin als aprenents desenvolupar-se i avançar.

ELS NOSTRES REPTES

Reptes del nostre projecte d’escola

Educar en la capacitat de lideratge personal i social, tenint en compte els diferents ritmes de cada un dels nostres alumnes; amb un currículum competencial que els convidi a participar, opinar, responsabilitzar-se i comprometre’s . Això sí, apostant de valent pel treball emocional, el compromís amb la no-violència i l’educació integral.

UNA ESCOLA OBERTA

Una escola oberta

Oberta a la participació activa de les famílies, al servei a la comunitat, a la convivència i a la inclusió.

Una escola arrelada al país

El model lingüístic català , el coneixement específic de l’entorn proper i un acurat i respectuós treball de la interioritat i la transcendència són el moll de l’os, l’essència que ens col.loca al mapa educatiu de Catalunya com a xarxa escolar de referència.

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica vetlla per atendre totes les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

ELS NOSTRES SERVEIS

MENJADOR ESCOLAR

Menús equilibrats i diversificats elaborats i gestionats per l’empresa Scolarest-Eurest.

CASALS I COLÒNIES

A nivell municipal a l’estiu, pel juny, per setmana santa…Esportives, lúdiques, lingüístiques… Campus de bàsquet.

ESPAI DE MÚSICA

Sensibilització i formació continuada vers el llenguatge musical i diversos instruments. Treball individualitzat i en grup.

SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS

Grup de professionals (pedagoga, psicòleg, logopeda, mestres de reforç…) com a eina per atendre la diversitat, al servei de tutors i de les famílies. Itinerari psicopedagògic des de 3 fins a 16 anys.

SERVEIS PLURILINGÜES

Àmplia oferta de serveis, dins i fora de l’horari escolar: auxiliar de conversa, estades a l’estranger…

ESCOLA ESPORTIVA

Des de la iniciació motriu. Vedruna runners.

L'EQUIP

L’equip de mestres, professors i persones d’Administració i
serveis està format a l’entorn de 25 persones.

Meritxell Moltó Comunitat arrelem

Mercè Miralles Comunitat creixem

Jordi Prat Comunitat tranformem

Sara Rueda Coordinadora del Cicle Formatiu

Montserrat Barrera Direcció General

Carla Gámiz Tutora d’infantil

Meritxell MoltóTutora d’infantil

Sílvia Rueda Tutora d’infantil

Marta Bergillos Tutora 1r cicle

Núria Vidales Tutora 1r cicle

Míriam Carrillo

Laura Caball

Raquel Lujan

Martin Momotiuk Tutor de 3r

Cèlia Vila Tutora de 4t

Núria Piniella Tutora de 5è

Mercè Camps Tutora de 6è

Montse Basora

Laura Caball

Raquel Lujan 

Mònica Segués 

Patrícia Rodríguez Tutora de 1r

Gemma Jodar Tutora de 2n

Eric Plaza Tutor de 3r

Joan Casas Tutora de 4t

Sara Rueda 

Ariadna Brichs 

Isabel Lozano

Jordi Capellas 

Jordi Prat 

Montse Barrera 

Anna Margais 

Cristina Hernandez

Susanna Hernández Consergeria

Cèlia Bancells Gestora econòmica

Qualitat

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació es decideix l’aplicació d’un sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 com a eina per a estructurar, sistematizar i millorar contínuament tant les relacions amb les nostres escoles, com amb tota la comunitat educativa (tant famílies i alumnes, com el nostre personal).

CreaEscola Quality Certificate for Education Website