Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUP A LA TUTORIA DE CICLE SUPERIOR

La Tutoria és un espai de reflexió, d’instrospecció i d’intercanvi d’opinions i d’emocions entre el tutor/a de l’aula i el grup-classe. És per això que és un bon moment per afavorir la realització de dinàmiques de cohesió grupal.

Entenem per cohesió l’acció i l’efecte de reunir-se les coses entre si, la cohesió implica algun tipus d’unió o enllaç. Pel que fa a la cohesió grupal ens referim a mantenir-se units, tot compartint la identificació dels membres del grup amb les seves metes, valors, normes i costums.

Per tal d’assolir una bona cohesió de grup és necessari treballar un seguit d’habilitats socials. Les habilitats socials són una sèrie de conductes i gestos que expressen sentiments, actituds, desitjos i drets de l’individu, sempre d’una manera adequada. Si dominem aquestes habilitats podrem aconseguir satisfaccions en l’àmbit de les relacions entre companys/es. Així doncs, per tal que es doni la cohesió del grup és molt important tractar:

  • la relació entre els companys i les companyes
  • la cooperació
  • la valoració personal i col·lectiva
  • la confiança mútua del grup
  • la disminució de la por
  • les relacions interpersonals
  • els prejudicis i les opinions negatives

Durant el curs, tant a 5è com a 6è, hem dut a terme diferents dinàmiques de cohesió de grup per tal de treballar tots aquests aspectes abans esmentats i propiciar un un bon clima entre els companys/es de la mateixa classe o entre els companys/es de l’altra curs del cicle.

Unes dinàmiques que s’han dut a terme a la mateixa classe, durant una sortida o amb la participació d’un agent extern. De totes elles n’hem obtingut bons moments i també alguns beneficis.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a

CreaEscola Quality Certificate for Education Website